Відділення та банкомати

Захист персональних даних

АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує обробку та захист персональних даних з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України та внутрішніх нормативних документів Банку.

Обробка персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк здійснює обробку персональних даних своїх клієнтів, пов’язаних з ними осіб, а також інших фізичних осіб, дані яких отримуються Банком під час здійснення банківської діяльності, надання фінансових послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.

images
Відомості про Банк Захист даних Права фізичних осіб Підстави для обробки даних Склад та зміст персональних даних, що обробляються

Відомості про Банк, як володільця персональних даних:

 • Володілець: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
 • код ЄДРПОУ 20023569.
 • Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

Банк здійснює обробку персональних даних з метою:

 • надання Банком фінансових послуг та провадження іншої діяльності, що зазначена в Статуті Банку та передбачена законодавством України, зокрема, здійснення Банком та/або будь-якими третіми особами своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування необмеженого переліку послуг Банком та/або пов’язаними особами та/або будь-якими особами з якими Банк перебуває в договірних відносинах, в тому числі, але не виключно, операторами мобільного зв’язку, фінансовими та нефінансовими установами, бюро кредитних історій (надалі – Треті особи) у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку та/або надання послуг Банком та/або Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Банком та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;
 • виконання умов договорів, що були/будуть укладені Банком (у т.ч.: реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами);
 • надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком із Третіми особами договорів, у т.ч., але не виключно, про відступлення права вимоги, співпрацю, надання послуг та ін.
 • направлення фізичним особам інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів, для участі фізичних осіб в програмах Банку та його партнерів;
 • виконання обов’язків Банку, які передбачені законодавством, в тому числі для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • захисту законних прав та інтересів Банку або третьої особи, у т.ч. передача даних іншим установам (ураховуючи, але не виключно, фінансовим, страховим, колекторським компаніям, бюро кредитних історій та ін.);
 • реалізації інших повноважень, виконання функцій, обов’язків Банку, що передбачені законодавством України або не суперечать йому, зокрема для виконання внутрішніх документів Банку, рішень органів державної влади та органів нагляду за діяльністю Банку, судових рішень, рішень органів управління Банку.

Мета обробки Банком персональних даних може змінюватися внаслідок зміни умов укладених договорів або ділових відносин, змісту діяльності Банку, у тому числі у зв‘язку із зміною законодавства України. Обробка персональних даних з метою надання інформації/пропозиції про послуги Банку, а також зберігання Персональних даних з метою виконання вимог законодавства України щодо порядку зберігання документів, не вважається несумісною обробкою.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб‘єкт персональних даних має право:

 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
 2. Отримувати інформацію про умови надання Банком доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
 3. На доступ до своїх персональних даних.
 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження до Банку запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
 5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Обробка персональних даних здійснюється Банком на підставах, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Також Банк здійснює обробку персональних даних, які є публічною та/або інформацією у формі відкритих даних, що отримана із загальнодоступних джерел, в тому числі з відкритих державних реєстрів, без одержання згоди суб’єкта персональних даних. Така інформація може Банком вільно копіюватись, поширюватись та використовуватись іншим чином, в тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією в обсягах відповідно до вказаної вище мети обробки.

Зміст і обсяг обробки Банком персональних даних у значній мірі залежить від виду відносин у яких перебувають Банк та відповідний суб’єкт персональних даних, у тому числі для клієнтів Банку - суб’єктів персональних даних зміст обсяг обробки персональних даних залежить від продуктів та послуг, які клієнти Банку запросили або з якими вони погоджуються. Зміст персональних даних, що обробляються Банком, відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб – суб’єктів цих персональних даних або законно отриманій від їх представників чи третіх осіб, у тому числі від бюро кредитних історій, з кредитного реєстру Національного банку України, з Системи BankID Національного банку України, від осіб, представниками яких виступають суб’єкти персональних даних, або отримана Банком із загальнодоступних джерел, а також включає інформацію, що відома/стала відома Банку в зв‘язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами та іншими особами, які є клієнтами/контрагентами Банку в таких відносинах, в результаті аудіозапису (запису телефонних розмов суб’єктів персональних даних/їх представників з працівниками Банку) та фото/відео-зйомки або була отримана із загальнодоступних джерел. Банк здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача здійснюється ними з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються Банку.

З метою забезпечення якості і безпеки обслуговування, здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, Банк здійснює аудіозапис/запис телефонних розмов фізичних осіб з працівниками Банку, фото/відео-зйомку фізичних осіб, в т.ч., в приміщеннях і банкоматах Банку, на магнітний та/або електронний носій та використовує результати записів/зйомок, у т.ч. як доказів. Дані з системи відеоспостереження Банку (фото/відеозйомка в приміщеннях і банкоматах Банку), аудіозапис/запис телефонних розмов з працівниками Банку, можуть бути використані в кожному конкретному випадку, як самим Банком, так і компетентними державними органами, у тому числі судом (як докази у кримінальних провадженнях), правоохоронними органами (з метою безпеки), судами (для забезпечення доказів у цивільних і господарських справах), працівниками Банку, свідками правопорушень, потерпілими від правопорушень (на виконання їхніх вимог), страхування (виключно для врегулювання страхових вимог), адвокатів та інших органів для виконання функцій цілей правоохоронних органів.

Кому надаються дані Обов’язковість надання даних Згода на обробку даних Нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних

Особи, яким надається доступ до персональних даних та/або передаються персональні дані

У межах Банку доступ до персональних даних надається підрозділам та/або окремим працівникам Банку, для виконання ними своїх посадових обов’язків, що пов’язані з виконанням договірних, юридичних та/або регуляторних обов'язків Банку і реалізацією законних інтересів Банку. Доступ до персональних даних фізичних осіб надається Банком іншим особам та організаціям (у тому операторам мобільного зв’язку, фінансовим та нефінансовими установами, бюро кредитних історій) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку, зокрема, компаніям, що забезпечують реалізацію спільних з Банком проектів, програм лояльності та інших заходів, право участі в яких надається суб’єктам персональних даних, відповідно до укладених між такими особами (організаціями, компаніями) та Банком договорів так довго і настільки, наскільки вони потребують даних для надання їх відповідної послуги, проведення спільних проектів, програм лояльності та інших заходів.

Банк передає персональні дані фізичних осіб – клієнтів Банку до кредитного реєстру Національного банку України і до бюро кредитних історій для отримання та формування кредитної історії в порядку та обсягах, передбачених законодавством України; до Системи BankID Національного банку України для забезпечення електронної дистанційної ідентифікації клієнтів, згідно з вимогами законодавства України (на запит та підтвердження згоди на передачу даних власника персональних даних), а також страховикам з метою реалізації прав та/або виконання зобов’язань Банку, як вигодонабувача.

Про передачу персональних даних третім особам, в т.ч. розпорядникам персональних даних Банк протягом десяти робочих днів повинен повідомити суб’єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або якщо інше не передбачено законодавством України. Зокрема, Банк не здійснює такого повідомлення у випадках, коли суб’єкт персональних даних в тексті згоди проінформований про умови обробки Банком його персональних даних при наданні згоди/підписанні договору з Банком.

Банк також не одержує від суб’єкта персональних даних окремої згоди на передачу його персональних даних третім особам і не повідомляє суб’єкту персональних даних про передачу його даних третім особам у тих випадках, коли така передача даних є необхідною для виконання укладеного між Банком і цим суб’єктом персональних даних договору та/або передбачена в умовах цього договору.

У межах ділових відносин суб’єкти персональних даних повинні надати Банку всі персональні дані, що є необхідними для прийняття Банком рішення про укладання відповідного договору (вчинення правочину) та для його подальшого виконання, в т.ч. ті персональні дані, які Банк збирає на виконання вимог законодавства України. Якщо суб’єкти персональних даних відмовляються надати Банку запитувані ним дані, Банк відмовляється від укладення договору або припиняє виконувати свої зобов’язання за вже укладеним договором (правочином), або Банк розриває договір, якщо не надання суб’єктом персональних даних запитуваних Банком відомостей позбавляє Банк можливості в подальшому виконувати договір. Суб’єкти персональних даних не зобов'язані надавати Банку свої персональні дані, якщо такі дані не є необхідними для укладення і виконання договору, або не вимагаються законом та внутрішніми документами Банку. Укладення та виконання договору між Банком і суб’єктом персональних даних є самостійною підставою для обробки Банком персональних даних цього суб’єкта, а тому надання суб’єктом персональних даних Банку окремої згоди на обробку персональних даних цього суб’єкта не є обов’язковою умовою для укладення договору між ними. У тих випадках, коли Банк здійснює обробку персональних даних на підставі згоди суб’єкта персональних даних, суб’єкт персональних даних може відкликати надану ним Банку згоду на обробку персональних даних частково або повністю своїм відповідним зверненням у формі, що дозволяє ідентифікувати цю фізичну особу. У разі, якщо суб’єкт персональних даних відкликає свою згоду на обробку персональних даних, але при цьому в Банка є інші законні підстави для обробки даних цієї фізичної особи, Банк продовжує обробку персональних даних такої фізичної особи в обсягах, складі та у спосіб, що є необхідними для реалізації Банком прав, виконання обов’язків, що витікають з таких підстав обробки персональних даних (виконання укладеного з суб’єктом персональних даних договору, реалізація прав та виконання обов’язків за таким договором, виконання обов’язків Банку, які передбачені законодавством, захист законних інтересів Банку або третьої особи, якій Банком передаються персональні дані, тощо). З особливостями обробки персональних даних при укладанні та виконанні договорів банківського обслуговування можливо ознайомитися на сайті Банку за посиланням: https://unexbank.ua.

Я, (надалі – Власник персональних даних, Клієнт), надаю свою згоду/дозвіл на: обробку Банком та/або Третіми особами (зокрема, операторами мобільного зв’язку, фінансовими та нефінансовими установами) Персональних даних: будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, зображення, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – Персональні дані) Власника персональних даних з метою та в порядку, що викладені в Повідомленні про порядок обробки персональних даних.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею в т.ч. третім особам), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Банк та/чи Треті особи. Клієнт надає Банку згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Клієнта з подальшою її обробкою, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При цьому дана згода є достатньою підставою для таких дій та не вимагається надання додаткових повідомлень Власнику персональних даних. При повідомлені Клієнтом неправдивих відомостей Банк та/або Треті особи мають право на свій розсуд розпоряджатися вищезазначеною інформацією. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення Банком та/або Третіми особами положень про нерозголошення інформації щодо Клієнта, в тому числі такої, що становить банківську таємницю, які існують у чинному законодавстві України. Клієнт надає Банку свою згоду на надання інформації про Клієнта до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит Банком інформації про Клієнта (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій. Зазначена згода не обмежується строком дії.

Проставляючи відмітку про надання згоди Клієнт заявляє, гарантує та підтверджує, що:

а) діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання договорів (в тому числі отримання кредиту). У випадку визнання договорів чи будь-якої їх частини у судовому порядку недійсними (неукладеними) з причин відсутності згоди другого з подружжя або особи, з якою проживає Клієнт однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), останній зобов‘язаний компенсувати всі витрати та збитки, що виникли у зв‘язку з виконанням такого судового рішення;

б) не заперечує, щоб Банк та/або Треті особи, що вказані в Повідомленні про порядок обробки персональних даних, здійснювали перевірку в Бюро кредитних історій інформації, що надана Клієнтом, на отримання інформації з Бюро кредитних історій: Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: вул. Євгена Сверстюка, буд.11, м. Київ, 02002, Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Приватне акціонерне товариство «Міжнародне бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: пр-т. Перемоги, 65, м.Київ, 03062, Товариство з обмеженою відповідальністю "Онлайн Бюро Кредитних Історій", яке знаходиться за адресою: вул. Івана Франка, буд. 40 Б, м. Київ, 01030 про Клієнта, а також на отримання інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел;

в) не заперечує, щодо перевірки наданої ним інформації та надає згоду:

 • на збір, зберігання, використання, поширення та передачу у повному обсязі інформації, що надана Клієнтом, в тому числі, що буде зазначена в договорах, до Бюро кредитних історій, назва і адреса якого/яких доведена Клієнту (надалі – «Бюро»), з метою формування та ведення кредитної історії Клієнта як суб’єкта кредитної історії;
 • на перевірку в Бюро інформації, що надана Клієнтом, на отримання з Бюро кредитних історій Клієнта, а також на отримання від Бюро додаткової інформації про Клієнта, а також з усіх дозволених законом джерел.
 • Оператору мобільного зв`язку на оброблення інформації про надання та отримання ним телекомунікаційних послуг, з метою отримання ним послуг Банка та захисту своїх інтересів від шахрайських дій з боку третіх осіб.

Нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних:

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює:

 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 2/8, тел.: (044) 253-75-89; 0800-50-17-20.

За додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: www.minjust.gov.ua

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?